BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Türkçe Eğitimi, Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜTEM)

 

Tanıtım

 

Başkent Üniversitesi Türkçe Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜTEM)

Çok kültürlü dünyayı anlamanın yolu, kültürleri bilmek ve onlarla empati kurmaktan geçiyor. Çağımız bir kültürün üretildiği dili bilme, dahası o dilde düşünme becerisini çağdaş insanın önünde bir görev olarak, bir başarı koşulu olarak koyuyor.

 

Başkent Üniversitesi, çağa uygun kurumları oluşturmak ve bu kurumlara öncü olmak idealiyle çalışan bir üniversite olarak bu kimliğin gerektirdiği kurumları bünyesinde barındırmaktadır. Bunlardan birisi de Ekim 2013 tarihinden itibaren aktif olarak eğitim öğretime başlayan Başkent Üniversitesi Türkçe Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi “BAŞKENT-BÜTEM”dir

 

BAŞKENT BÜTEM’İN ÖN GÖRÜLEN FAALİYET ALANLARI

 • Devlet Burslusu Öğrencilerin Türkçe Hazırlık Kurslarının Verilmesi,
 • Devlet Burslusu Öğrencilere Temel Bilimler (Matematik, Genel Yetenek, Genel Kültür) Kurslarının Verilmesi,
 • Özel Kursiyerlere Türkçe Kurslarının Verilmesi,
 • Türkiye’de Farklı Öğretim Kurumlarında Eğitim Görecek Yabancı Öğrencilere Dil Yeterlik Sınavlarının Düzenlenmesi,
 • Yurt Dışında Türkçe Diploma Sınavlarının Düzenlenmesi,
 • Türkçe Öğretimi Alanına Yönelik Ders Materyalleri ve Öğretim Programlarının Hazırlanması,
 • Yurt İçi veya Yurt Dışından Gelen Öğrenci veya Eğitimcilere Seminerler Düzenlenmesi,
 • BAŞKENT TÖMER'de eğitim alan öğrencilere lisans eğitiminin yanında yüksek lisans eğitiminin de verilmesi.

 

BAŞKENT- BÜTEM’DE TÜRKÇE ÖĞRENİMİ GÖRECEK YABANCI ÖĞRENCİ PROFİLİ

 • Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Burslusu Öğrenciler,
 • Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde Sayın Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın nezaretinde eğitim almak ve çalışmak içinTürk Dünyası ve dünyanın birçok farklı bölgesinden gelen sağlık personelleri,
 • İKB (İslam Kalkınma Bankası) Burslusu Öğrenciler,
 • Özel Öğrenciler (Kendi İmkânları ile Türkiye’de Öğrenim Gören Öğrenciler)
 • Uluslararası Protokollerle Gelen Öğrenciler (ERASMUS, CAMPUS EUROPA, TÜRKSOY, AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ)

 

BAŞKENT - BÜTEM’DE İZLENECEK ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Öğrencilerin Türkçeyi bilme düzeyleri belirlendikten sonra beceri temelli aşamalı kur sistemi uygulanır. Bu sistem uygulanırken dört temel beceri diye adlandırılan dinleme-okuma-konuşma ve yazmaya eşit oranda yer verilir. Her kurun başında öğrencilere kitap ve Cd’leri ücretsiz olarak verilir. Beceri uygulamalarının tamamı öğrenciye dönük ve öğrenciyi her an aktif durumda tutacak biçimdedir.

Öğretilenlerin daha kalıcı hale getirilmesi için dersler, projeksiyon, akıllı tahta, bilgisayar ve görsel malzemelerin bulunduğu BAŞKENT- BÜTEM’e ait sınıfta yapılır.